Historie a současnost obce Novosedly nad Nežárkou

Obec Novosedly nad Nežárkou je prvně zmiňována roku 1359, kdy patřila k panství Strážskému. Již tehdy měla vlastního faráře. Jméno obce vyjadřuje pravděpodobně skutečnost vesnice nově osídlené, druhá část názvu „sedly“ bezpochyby souvisí se slovy sedět, sedlo či sídlo.

Mladší Kolence jsou poprvé zapsány v roce 1378. Jméno vzniklo z pomístního názvu „kolenec“, zdrobněliny podstatného jména koleno.

Podstatně mladší než dvě předešlé je obec Mláka, poprvé doložená až v roce 1518. Jméno vzniklo z nářečního „mlaka“, značící bahno, kaluž.

Novosedly, to jsou klasické Jižní Čechy

Obec se nachází v nadmořské výšce 460 metrů a žije tu 640 obyvatel. Součástí Novosedel jsou dnes Kolence, Mláka a část Jednoty. Je to typická jihočeská ves, v oblasti plné rybníků a rozlehlých lesů. Nedaleko obce se vlévá Nová řeka do Nežárky. V době husitské sídlili v okolních lesích adamité.

Od kostela na návrší na západním okraji obce je možné přehlédnout celou okolní krajinu. Půvabné návsi s rybníkem vévodí zděná kovárna, zajímavé jsou i selské statky, které náves lemují. Tento tvar obce odpovídá slovanskému typu našich vsí – kruhovitá náves s rybníčkem uprostřed a statky okolo. Pozdější domy byly stavěny u cest, vedoucích ze vsi do polí. Tak vznikly samoty v okolních lukách, jedna z nich byla rekonstruována na hotel Nežárka.

V okolí se nachází mnoho památkových zón, usedlostí s překrásně zdobenými štíty obytných domů a sýpek, např. v obcích Ponědrážka, Dynín, Bošilec, Horusice, Pístina, Příbraz, Stříbřec. Novosedly a okolí jsou nádherným místem pro váš pobyt. Třeboňsko vás jistě nezklame, přijeďte a uvidíte!

Ceník a rezervace