Sledujte cestu Nové řeky od zrození až po konec v Nežárce

Ze spleti vodních toků a ploch, tvořících jedinečné území Jižních Čech, stojí za zmínku – a hlavně za pěkný výlet – také umělý vodní kanál Nová řeka. Nejenže spojuje dvě nejvýznačnější řeky Třeboňska, vodáckou Lužnici a romantickou Nežárku, ale navíc kolem sebe soustřeďuje značné množství různých památek, neomšelých míst a přírodních zajímavostí.

Zajímavá je ovšem Nová řeka už sama o sobě. Její šířka dosahuje až 20 metrů a plocha povodí zabírá 74 kilometrů čtverečních. Postavil ji na konci 16. století slavný rybníkář Jakub Krčín, aby během případných povodní chránila rybník Rožmberk odvodem přebytečné vody z Lužnice do Nežárky, a aby napájela další vodní díla Ženich, Nový Vdovec a Vyšehrad.

Ema mává řece

Pokud si během pobytu v Jižních Čechách uděláte čas, můžete se vydat na krásnou túru po červené značce, která z velké části Novou řeku sleduje. Kanál začíná odpojením od Lužnice nedaleko usedlosti U Soukupů a za Dlouhým mostem se dostává do oblasti chráněných Novořeckých močálů, kterou opouští u Stříbřeckého mostu.

Asi nejznámějším bodem, který během své poutě jihočeskou krajinou Nová řeka míjí, je pomník Emy Destinnové, umístěný asi 400 metrů od Stříbřeckého mostu. Kanál se dále vine hustými, pro dovolenou na Třeboňsku tolik vyhlášenými lesy, mává rybníkům Zlato, Krásná pole či Staviště a svou malebností dokazuje, proč si ho tolik oblíbili i vodáci.

Dovolená s dětmi nebo na bicyklech kolem Nové řeky

Svou pouť Nová řeka končí po více jak třinácti kilometrech soutokem s řekou Nežárkou. Děje se tak pouhý necelý kilometr východně od našeho hotelu Nežárka.

Máte-li chuť Novou řeku a její kouzelné okolí poznat lépe, rezervujte si minimálně víkend na Nežárce. Poskytneme vám:

Těšíme se na vás. V kraji mezi Třeboní a Jindřichovým Hradcem je krásně po celý rok!